วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559

ให้เช่าชุอปกรณ์พิธีสงฆ์แบบชุดเล็กร้านสุเทพ9  โทร 086-3590375  โทร 084-9445984

ร้านสุเทพ9  โทร 086-3590375  
                   โทร 084-9445984

เชิญชม  www.suthep9.comมีอุปกรณ์พร้อม
1.มีโต๊ะหมู่บูชา
2.อาสนะรองนั่ง
3. พนักพิงสำหรับพระสงฆ์    
4.มีกระโถน
  
5.กระถางธูป  เชิงเทียน
6.แจกันใส่ดอกไม้    
7.พานทอง
8.ขันน้ำมนต์
9. ที่พรมน้ำมนต์    
 10.ชุดเจิม
11.ที่กรวดน้ำ
12. พรมปูพื้น   
  ราคา 5000  บาท    
ผู้เสนอราคา  สุเทพ  อยู่เย็น    โทร 086-3590375   โทร 084-944-5984         
ดูภาพงาน www.yooyen27.blogspot.com