วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559

ให้เช่าชุอปกรณ์พิธีสงฆ์แบบชุดเล็กร้านสุเทพ9  โทร 086-3590375  โทร 084-9445984

ร้านสุเทพ9  โทร 086-3590375  
                   โทร 084-9445984

เชิญชม  www.suthep9.comมีอุปกรณ์พร้อม
1.มีโต๊ะหมู่บูชา
2.อาสนะรองนั่ง
3. พนักพิงสำหรับพระสงฆ์    
4.มีกระโถน
  
5.กระถางธูป  เชิงเทียน
6.แจกันใส่ดอกไม้    
7.พานทอง
8.ขันน้ำมนต์
9. ที่พรมน้ำมนต์    
 10.ชุดเจิม
11.ที่กรวดน้ำ
12. พรมปูพื้น   
  ราคา 5000  บาท    
ผู้เสนอราคา  สุเทพ  อยู่เย็น    โทร 086-3590375   โทร 084-944-5984         
ดูภาพงาน www.yooyen27.blogspot.com


วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555

ให้เช่าอุปกรณ์ชุดพิธีสงฆ์(แบบยกแท่นเวที)ค่าเช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์ ชุดละ = 8900 บาท

ร้านสุเทพ9  โทร 086-3590375     โทร 084-9445984

เชิญชม     www.suthep9.com


ให้เช่าอุปกรณ์ชุดพิธีสงฆ์(แบบยกแท่นเวที)
แบบ  1.ไม่มีม่านหลัง

แบบที่ 2 มีมานหล้งสีทอง
อุปกรณ์พิธีสงฆ์ประกอบด้วยแท่นอาสนะ
1.ยกพื้นปูพรม สูง 50 ซม กว้าง 150 ซม ยาว 840 ซ  
     ผ้าระบายจับจีบสีทองพร้อมทำโบว์ทองด้านหน้าเวทีสงฆ์
2.อาสนะพระสงฆ์9 ชุด
3.พนักพิงพญานาค 9 ชุด
3.ผ้าม่านหลังสีทอง
4.ชุดโต๊ะหมู่บูชา
5.โต๊ะกราบพระพุทธ
6.พรมปูพื้นหน้าแท่นอาสนะสงฆ์

ค่าเช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์ ชุดละ = 8900 บาท
( จัดเตรียมสถานที่ล่วงหน้า1 วัน )
นายสุเทพ อยู่เย็น โทร.086-359-0375
                               โทร 084-9445984
                                แฟกซ์ 02-2246068
ID  suthepyooyen


วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ให้เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ( ชุดใหญ่เพิ่มเวที แท่นอาสนะ)(หมายเหตุทางร้านสุเทพ9

มีขันโตกใส่อาหารถวายพระสงฆ์ให้เช่าขอใบเสนอราได้ที่

E- Mail. Suthep8@gmail.com 

ให้เช่าอุปกรณ์ชุดพิธีสงฆ์(แบบยกแท่นเวที) 
อุปกรณ์พิธีสงฆ์ประกอบด้วยแท่นอาสนะ
1.ยกพื้นปูพรม สูง 50 ซม กว้าง 150 ซม ยาว 9.60 ผ้าระบายจับจีบสีทอง สีขาว สีครีม
2.อาสนะพระสงฆ์มีพนักพิงปูพรม 9 ชุด
3.ผ้าม่านฉากหลังสีทอง สีเงิน
4.ชุดโต๊ะหมู่บูชา 
5.โต๊ะกราบพระพุทธสีทอง
6.พระพุทธรูป เชิงเทียนเบญจรงค์ แจกันเบญจรงค์
7.กระถางธูปเบญจรงค์ ชุดน้ำ-น้ำชา สายสิณ
8.ที่จุดเทียนชนวน ที่กรวดน้ำ   กระโถนเบญจรงค์
9.ขันน้ำมนต์ ที่พรมน้ำมนต์ ธูป เทียน ตลับแป้งเจิมพร้อมแป้งเจิม
ค่าเช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์ ชุดละ = 12,000 บาท
( จัดเตรียมสถานที่ล่วงหน้า1 วันมีเจ้าพิธี 3 นายในวันงาน )
หมายเหตุถ้าไม่ใช้เจ้าพิธี 3 นายในวันงานลดเหลือ =  10000  บาท
ผู้เสนอราคานายสุเทพ อยู่เย็น 
โทร. 086-359-0375  โทร 084-944-5984
ID suthepyooyen
แฟกซ์ 02-2246068